Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2015/2016
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2015/2016

Konkursy przedmiotowe - etap szkolny
Dnia 17 września odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny dla klas piątych i szóstych. Wzięło w nim udział 39 uczniów. Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem. Pierwszy raz zdarzyło się, że troje uczniów zdobyło taką samą liczbę punktów i zajęło pierwsze miejsce: Adriana Banasiak kl. 6c, Amelia Żukowicz kl. 6a, Maciej Gorgoń kl. 5b. Drugie miejsce zajął Bartłomiej Wątroba kl. 5a.
W tym samym czasie odbył się Szkolny Konkurs Języka Polskiego. Sposród startujących uczniów klas piątych i szóstych nalepiej wypadły uczennice: Julia Gajowska kl. 6a, Amelia Żukowicz kl. 6a, Aleksandra Gawienowska kl. 5a, Klaudia Kalarus kl. 6c.
Laureaci konkursów będą reprezentować szkołę na etapie rejonowym, który odbędzie się w Koszalinie. POWODZENIA!