Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2015/2016
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2015/2016

Podsumowaliśmy Górę Grosza
Ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka
Wzorem lat ubiegłych na przełomie listopada i grudnia w naszej szkole trwała akcja "Góra Grosza", czyli zbiórka monet
na Fundusz dla Dzieci i Młodzieży przebywających m.in. w domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Tradycyjnie zbiórkę zorganizował Samorząd Uczniowski przy współpracy Szkolnego Koła Caritas, a w poszczególnych klasach odpowiedzialni za nią byli samorząd klasowy wraz z wychowawcą. Po zakończeniu zbiórki wszystkie pieniądze zostały policzone, co do przysłowiowego grosza. Ogółem zebrano 50 456 szt. monet na łączną kwotę 1333,87 zł. Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom za pomoc w przeprowadzeniu akcji
oraz za ofiarność.
klasa 1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 3a 3b 4a 4b 5a 5b 6a 6b 6c
liczba monet 2100 2845 3077 1207 2443 1175 854 6268 1734 4873 13868 2036 1104 788 3339 1300
kwota 37,20 65,97 74,69 49,03 58,33 47,26 40,96 114,94 37,85 103,90 308,70 40,98 58,20 33,26 213,99 33,80