Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2015/2016
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2015/2016

Niezwyła lekcja historii
W poniedziałek, 25 stycznia uczniowie wszystkich klas IV - VI oraz uczniowie z klasy IIIa uczestniczyli w niecodziennej lekcji historii. Niezwykłe spotkanie z przeszłością było możliwe dzięki goszczącemu w naszej szkole bractwu rycerskiemu KERIN. Dzieci wysłuchały opowieści o życiu codziennym w X wieku, poznały panujące w tym czasie zwyczaje, wierzenia ludzi. Wysłuchały opowieści o bóstwach Wikingów i plemienia Polan, poznały okoliczności zawarcia związku małżeńskiego Mieszka I z Dobrawą oraz przypomnieli o przypadającej w tym roku 1050 rocznicy chrztu Polski. Brać Rycerska poprzez wspólną zabawę dała możliwość odkrywania ciekawych kart historii. Duże wrażenie wywarły wykorzystane podczas spotkania licznie eksponaty: zbroje wczesnośredniowieczne, uzbrojenie wikingów, broń biała oraz to, że w pokaz byli zaangażowani uczniowie naszej szkoły. Prowadzący w humorystyczny sposób przedstawił ważne wiadomości historyczne, które - mamy nadzieję - pozostaną na długo w pamięci naszych uczniów.
Anna Pianka