Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2015/2016
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2015/2016

Wycieczka kl. 1b do gospodarstwa rolnego
W piątek, 3 czerwca pojechaliśmy do gospodarstwa rolnego w Jamnie.
Zwiedziliśmy oborę, dowiedzieliśmy się jak należy dbać o krowy, w jaki sposób mleko trafia do sklepów
i co z niego można zrobić.
Widzieliśmy kury, indyki, gęsi oraz malutkie kotki. Poznaliśmy ciężką pracę rolnika. Później poszliśmy do przystani "Koszałek", gdzie mogliśmy pobiegać i pobawić się w chowanego na świeżym powietrzu.
Eliza Sputo - Jessa