Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2015/2016
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2015/2016

Biwak 3a - w rezerwacie >>>
- z Potterem >>>
- próba występu >>>
W dniach 9 - 10 czerwca uczniowie z klasy 3a przebywali w Pensjonacie "Uroczysko" na Krzykaczu.
Był to czas wytężonej nauki, ale również czas przyjemnego wypoczynku. Wspólnie z wychowawczynią panią Izabelą trzecioklasiści odrobili po dwa zajęcia edukacji polonistycznej oraz matematycznej. Ponadto przygotowywali też występ dla mamy i taty. Pani Renata zadbała o zajęcia z edukacji przyrodniczej w Rezerwacie Przyrody "Sieciemińskie rosiczki"
oraz z edukacji czytelniczej - "Harry Potter - zwyczajna magia". Najwięcej radości budziły zajęcia sportowe, nad którymi czuwał pan Piotr.
Pobyt na Krzykaczu był bardzo udany, a występ dla rodziców nagrodzony gromkimi brawami oraz tortem.