Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2015/2016
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2015/2016

Mistrzowie Kodowania w naszej szkole - więcej zdjęć >>>
W piątek, 20 maja gościliśmy w szkole delegacje klas trzecich wraz z opiekunami ze wszystkich szkół naszej gminy. Przybyłych gości, uczniów i opiekunów i panią Iwonę Łotysz - konsultanta ds. edukacji elementarnej, powitał Dyrektor Szkoły pan Sebastian Bober. Następnie omówił formułę konkursu, który w tym roku przybrał formę warsztatów ze Scratchem. Wicedyrektor pani Katarzyna Budnik przedstawiła małe i duże sukcesy swoich uczniów w pracy ze Scratchem - wyjazd do Warszawy na finał II edycji "Mistrzowie Kodowania" oraz udział w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich. Laureaci konkursów - Amelia Żukowicz i Artur Myszko z kl. VIa zaprezentowali swoje zwycięskie projekty.
Po krótkiej przerwie na obiad - uczeń klasy VIa Adam Adamik zaprezentował robota, który po zaprogramowaniu wykonuje polecenia, np. rysuje, układa klocki. Takie umiejętności uczniowie nabyli na zajęciach informatyczno - technicznych prowadzonych przez pana Ireneusza Megiela. W dalszej części spotkania nauczycielki - Izabela Janocha i Agnieszka Żukowicz, poprowadziły warsztaty programowania w Scratchu zakończone projektem "Motyl". Uczestnikom warsztatów dzielnie pomagali i wspierali ich w programowaniu liderzy z klasy IIIa, którzy w tym roku szkolnym biorą udział w zajęciach scratchowych. W tym miejscu należy dodać, że nasza szkoła uczestniczy w III edycji programu "Mistrzowie Kodowania". Każdy z uczestników otrzymał dyplom i pendriva oraz nagrodę niespodziankę. Dziękujemy Burmistrzowi GiM Sianów panu Maciejowi Berlickiemu, radnej Rady Powiatu pani Joannie Czerwińskiej i "Mistrzom Kodowania" za wspaniałe nagrody.
Agnieszka Żukowicz, Izabela Janocha