Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2015/2016
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2015/2016

Spektakle profilaktyczne
W środę, 9 grudnia uczniowie naszej szkoły obejrzeli dwa spektakle profilaktyczne przygotowane przez Teatr Kurtyna z Krakowa. Uczniowie klas 0 - 2 wzięli udział w zabawnej lekcji prawdziwej wiedzy o zdrowiu i dobrej kondycji fizyczno - psychicznej człowieka zilustrowanej w przedstawieniu pt.: "Z miłości do Serduszka". Dzieci poznały tajniki zachowania diety, wpływu zajęć ruchowo - sportowych na stan zdrowia, niepożądanych skutków wszelkich szkodliwych dla człowieka uzależnień, jak również otrzymały zestaw praktycznych wskazówek o korzystaniu z mediów elektronicznych, o pozytywach płynących z systematyczności nauki i pracy. Uczyły się również szacunku dla opiekunów, dbałości o język komunikacji oraz tolerancji dla odmienności etnicznej.
Uczniowie klas 4 - 6 obejrzeli natomiast przedstawienie pt.: "Uwierz w siebie". Jego głównym przekazem dydaktyczno - profilaktycznym były:
 • zagrożenia dla zdrowia wynikające z biernego palenia nikotyny;
 • profilaktyka zdrowia i promocja zdrowego odżywiania, konsekwencje bezmyślnego korzystania z łatwo dostępnych œrodków farmaceutycznych;
 • zapobieganie agresji słownej i fizycznej w kontaktach z opiekunami i rówieśnikami
 • wzmacnianie autorytetu kadry nauczycielskiej w rozwiązywaniu problemów jednostkowych i grupowych
  w środowisku szkolnym;
 • problem nietolerancji i braku akceptacji dla rówieśników w gorszej sytuacji ekonomicznej i rodzinnej;
 • kierowanie się powszechnie akceptowalnymi wartościami społecznymi w budowaniu swojej pozycji w grupie;
 • wzmacnianie wagi osobistego wyboru w preferowaniu zachowań i postaw pozytywnych z podkreśleniem praktycznego zastosowania pojęcia asertywności.
  Przedstawienia sfinansowane zostały ze środków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Sianowie. Za współpracę serdecznie dziękujemy.
 • tekst i foto: Joanna Czerwińska