Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2015/2016
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2015/2016

"Ekologiczna choinka"
W połowie grudnia hol szkolny ozdobiły przepiękne dekoracje świąteczne. Są to prace uczniów, którzy wzięli udział
w konkursie plastyczno - technicznym "Ekologiczna choinka", przygotowanym i przeprowadzonym przez panie Małgorzatę Dąbrowską i Joannę Łyszyk. Ilość prac, które napłynęły na konkurs przerosła najśmielsze oczekiwania organizatorek,
a ich jakość i pomysłowość po prostu zachwyca wszystkich, którzy podziwiają wystawę pokonkursową w holu szkolnym.
Komisja w składzie Małgorzata Dąbrowska, Joanna Łyszyk oraz Alicja Rajca - występująca w roli przedstawiciela rodziców oraz Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Sianów, miała nie lada trudne zadanie, po burzliwych naradach, wyłoniła zwycięzców:
  • I MIEJSCE – Maciej Wiorek kl. Ia
  • II MIEJSCE – Julian Czeszejko kl. Ib
  • III MIEJSCE – Natalia Tofil kl. Id
    WYRÓŻNIENIA: Szymon Skorupski IVa Gracjan Polek IIb Jakub Zieliński Ia Julia Olejarz IIIb Nina Żukowska Id.
    Wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie serdecznie dziękujemy za zaangażowanie, a zwycięzcom GRATULUJEMY!
  • Organizatorki