Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2015/2016
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2015/2016

Debata Szkolna - "Jaka powinna być nasza szkoła?"
4 listopada w Szkole Podstawowej nr 2 w Sianowie odbyło się spotkanie środowiska szkolnego w sprawie opracowania strategii pod nazwą: "Koncepcja Pracy Szkoły". Gospodarz spotkania, dyrektor szkoły, Sebastian Bober przygotował debatę w formie: "world cafe". Przez godzinę, 50 osób - przedstawiciele samorządu uczniowskiego, rady rodziców i rady pedagogicznej, przy ośmiu stolikach dyskutowało na kluczowe dla rozwoju szkoły tematy. Analizowano mocne strony szkoły, szukano ciekawych pomysłów na edukację oraz możliwości lepszej współpracy środowisk tworzących szkołę. Udało się wypracować bardzo dużo ciekawych pomysłów i padło wiele wniosków. Owoce tego spotkania znajdą się w opracowanej przez zespół nauczycieli ds. rozwoju szkoły "Koncepcji Pracy Szkoły na lata 2016 - 2021". Za kilka miesięcy z dokumentem będzie można zapoznać się na szkolnej stronie internetowej. Debata bardzo spodobała się uczestnikom, dlatego spotkania tego typu staną się stałym elementem funkcjonowania szkoły.
oprac. Sebastian Bober