Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2015/2016
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2015/2016

Mamy Książki Naszych Marzeń
Szkolna biblioteka wzbogaciła się o nowości książkowe w ramach realizowanego programu Ministerstwa Edukacji Narodowej "Książki Naszych Marzeń". Zakupiono 151 pozycji książkowych - beletrystyki dla dzieci i młodzieży. Ich wybór został poprzedzony realizowaną również w naszej szkole akcją pod hasłem Ogólnopolskie Wybory Książek, konsultacjami
z Radą Rodziców oraz z Biblioteką Publiczną w Sianowie. Nam teraz pozostało TYLKO CZYTAĆ!