Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2015/2016
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2015/2016

Apel porządkowy
Podczas apeli porządkowych dowiadujemy się różnych ważnych rzeczy. Pani pedagog i inni nauczyciele chwalą nas i krytykują. Dają nam rady jak zachowywać się właściwie. Dzięki naszym nauczycielom stajemy się coraz lepsi.
Ola Kowalczyk 6b