Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2015/2016
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2015/2016

Andrzejki - pozostałe zdjęcia >>>
W czwartek, 26 listopada w szkole odbyła się zabawa andrzejkowa. Tradycyjne wróżby andrzejkowe odbywały się
w Domku Czarownic przygotowanym przez Samorząd Uczniowski. Zabawę przy muzyce prowadziły opiekunki SU
- pani Katarzyna Budnik i pani Anna Pianka w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej.
Wszystkim życzymy spełnienia pomyślnych wróżb!