Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2015/2016
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2015/2016

Nasz Igor - chłopiec jak ze Lwowa!
Miło nam jest donieść, że Igor Szymański, uczeń klasy 3a zajął I miejsce w XXI Koszalińskim Konkursie Poezji i Piosenki Lwowskiej. Konkurs odbywał się w Koszalinie, w Domku Kata,
w dniach 21 - 22 listopada. Jesteśmy bardzo dumni z naszego młodego recytatora.
Gratulujemy Igorowi oraz jego wspaniałemu instruktorowi panu Wacławowi Dąbrowskiemu!