Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2015/2016
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2015/2016

Lekcja wf inna niż zwykle
Dziewczęta z 6B ze swoją panią od wf ćwiczą mięśnie w sali fitness.
Elżbieta Missok