Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2015/2016
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2015/2016

Prezentacja lektur w klasie 4a
Na lekcji języka polskiego uczniowie klasy 4a zaprezentowali wybrane przez siebie lektury. To wyjątkowa okazja, gdy wszyscy uczniowie biorący udział w inscenizacjach otrzymują wspaniałe oceny z przedmiotu.