Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2015/2016
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2015/2016

Zajęcia "o domu"
W ramach zajęć "Wychowania do życia w rodzinie" uczniowie klasy 5 b projektowali dom. Zapoznali się z podstawowymi funkcjami rodziny oraz poznali wartości, które wynosi z domu młody człowiek. Uczyli się również współpracy poprzez pracę w grupie. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów.
Joanna Czerwińska