Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2015/2016
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2015/2016

Pasowanie na CZYTELNIKA - więcej zdjęć >>>
Dla biblioteki szkolnej najważniejszym wydarzeniem w roku jest pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelnika.
Jak co roku dzieci wraz z wychowawcą - każda klasa osobno - są zapraszani do biblioteki na krótkie przedstawienie przygotowane przez starszych uczniów. W tym roku szkolnym pasowanie przygotowali uczniowie z kl. 6b - uczestnicy zajęć koła bibliotecznego.
Pierwszaki wesołym, rozśpiewanym pociągiem "pojechały" do biblioteki odpowiadając po drodze na zagadki. Następnie przypomniały sobie zasady postępowania z książką oraz poznały zasady korzystania z biblioteki. Dzieci zostały pasowane na czytelnika przez panią Renatę Pomian zaraz po złożeniu obietnicy:
"My uczniowie pierwszej klasy uroczyście przyrzekamy, że będziemy książki kochać, krzywdy zrobić im nie damy!". Na pamiątkę otrzymały piękne zakładki i wreszcie mogły wypożyczyć książki.