Strona główna - powrót


SEKRETARIAT SZKOLNY
czynny 7.00 - 16.00
Od 1 wrzesnia 2017 r. kierownikiem administracyjno - gospodarczym jest pani Anna Napora,
która prowadzi dokumentację pracowników i uczniów, prowadzi sekretariat, udziela informacji i kieruje grupą
pracowników administracji i obsługi.

W sekretariacie Szkoły pracuje ponadto pani Jolanta Kapłon, która skrupulatnie prowadzi ewidencję szkolną, zajmuje się tzw. małą poligrafią. Pani Jola jest autorką większości pięknych dyplomów i kart pamiątkowych, które uczniowie otrzymują z różnych okazji.