Strona główna Przedszkole Biblioteka Wydarzenia Dla uczniów Dla rodziców Dla nauczycieli

"Wolność Oddechu - Zapobiegaj Astmie"
W Polsce obserwujemy wzrost zachorowań na astmę oskrzelową, jedną z najczęściej występujących chorób przewlekłych. Obecnie choruje na nią co dziesiąte dziecko i co dwudziesty dorosły. Astma może rozpocząć się w każdym okresie życia człowieka, również we wczesnym dzieciństwie. Im wcześniej ją rozpoznamy, tym większe stwarzamy szanse osobom chorym na normalne życie.
Szacuje się, że na astmę oskrzelową cierpi 100 do 150 milionów ludzi tj. około 6% populacji świata.
Profilaktykę obejmują działania niefarmakologiczne oraz działania farmakologiczne.
Działania niefarmakologiczne polegają na ograniczaniu narażania dziaci na silne alergeny np.: roztocza, kurz domowy, pyłki drzew, traw itd., gdyż uczulenie na nie zwłaszcza w okresie niemowlęcym stwarza wysokie ryzyko wystąpienia astmy w starszym wieku.
Działania farmakologiczne są to zalecenia lekarza alergologa, do których bezwzględnie powinni się dostosować rodzice lub opiekunowie dziecka.
Dzieciom z alergią lub astmą nie zabrania się ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego. Gdy dziecko z astmą jest zbyt zmęczone ćwiczeniami, powinno zgłosić ten fakt nauczycielowi i odpocząć. Samo powinno też zadecydować o włączeniu się do ponownego wysiłku.
Rodzice powinni zawiadomić nauczyciela o chorobie dziecka!
Dzieci mogą biegać, skakać, brać udział w grach zespołowych. Jednak przed dużym wysiłkiem fizycznym należy przyjmować lek ułatwiający oddech przepisany przez lekarza alergologa precyzyjnie go dawkując. Nowoczesny inhalator jest prosty w obsłudze. Mogą go nosić nawet dzieci wcześniej przeszkolone przez specjalistę i w razie wystąpienia duszności same dawkować lek.
Z chorobą trzeba nauczyć się żyć!
WIĘCEJ O ASTMIE : www.wolnoscoddechu.pl
U pielęgniarki znajduje się film dla dzieci "Wolność Oddechu - Zapobiegaj Astmie" oraz wiele innych materiałów edukacyjnych.