Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2016/2017
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2016/2017

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
4 września godz. 9.00 w obecności Burmistrza Gminy i Miasta Sianów Pana Macieja Berlickiego i całej społeczności szkolnej uroczyście powitaliśmy nowy rok szkolny 2017/2018
>>> fotorelacja >>>>>

Podczas uroczystego spotkania z żalem pożegnaliśmy naszą wieloletnią (23 lata pracy w naszej szkole)
panią pedagog Joannę Czerwińską, która od września jest dyrektorem przedszkola w Koszalinie.