Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2016/2017
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2016/2017

Aqua edukacja
W naszej szkole we współpracy z Sianowską Fundacją Jesteśmy Razem od września br. wdrażana jest kolejna edycja programu "Aqua edukacja".
Udział w projekcie bierze udział 60 naszych uczniów na 165 z całej gminy Sianów. Tegoroczny projekt obejmuje naukę pływania w grupach 15-osobowych
w Parku Wodnym w Koszalinie.
Przedsięwzięcie realizowane jest dzięki środkom pozyskanym z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Gminy Sianów.