Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2016/2017
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2016/2017

13 grudnia 1981 roku – pamiętamy!
W 36. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego odbyła się w naszej szkole prelekcja historyczna. Podczas zajęć uczniowie mogli wysłuchać wykładu na temat realiów PRL-u lat osiemdziesiątych. Prowadzący przedstawili także okoliczności powstania NSZZ "Solidarność". Przybliżyli nam kontekst historyczny decyzji władz o wprowadzenia stanu wojennego i pokazali jak zmieniło się życie Polaków, jak ograniczono swobody obywatelskie i wolności człowieka, jakich zbrodni dopuściła się władza względem swoich obywateli. Studio Historyczne "HUZAR" przygotowało również miniwystawę mundurów, uzbrojenia oraz prasy. Uczniowie mogli zobaczyć jak wyglšdał słynne "biurko przesłuchań" i poczuć atmosferę tamtych lat. Największą atrakcją był jednak oryginalny samochód milicyjny,
wypożyczony z Muzeum Milicji w Niekłonicach.
Joanna Tesmer