Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2016/2017
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2016/2017

Projekt czytelniczy w klasie 1a
W grudniu uczniowie klasy Ia realizowali projekt czytelniczy "Poznajemy swoje wady i zalety" w oparciu o serię "Humorki" Agnieszki Zimnowodzkiej. Projekt powstał w ramach zobowiązań wobec Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa .
Uczniowie z uwagą wysłuchali czytaną przez nauczyciela pierwszą z książek pt.: "Przechwalaki". Surowo skrytykowali zachowanie poznanych bohaterów.
Uznali jednak, że każdemu należy dać szansę na poprawę. Taką chęć zauważyli u rodziny Przechwalaków. Podczas zajęć wykonali ilustracje do wybranego wydarzenia, a następnie samodzielnie układali do nich opowiadanie. Postanowili, że sami będą wystrzegać się negatywnych zachowań.
Następnie poznali rodziny Śmiechołków
i Zazdroszczaków z książki pt. "Śmiechołki".
Uczniowie poznali wady i zalety bohaterów. Uświadomili sobie, że są do nich trochę podobni. Nie zawsze potrafią być grzeczni i uśmiechać się serdecznie do innych. Czasami mają humory i robią brzydkie miny. Teraz już wiedzą jak postępować, żeby zniknęły troski i zmartwienia. Zazdrość nikomu nie pomoże.
Jest coś bardzo cennego co można podarować innym. To oczywiście serdeczny i szczery uśmiech.
Wanda Gargas