Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2016/2017
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2016/2017

Apel porządkowy
Podczas apelu porządkowego pani Pedagog przypomniała o zasadach zachowania obowiązujących w szkole. Pani Joanna Drejska podsumowała udział uczniów naszej szkoły w konkursie zorganizowanym z okazji Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Oprócz dyplomów wyróżnieni uczniowie otrzymali od organizatorów tabliczki czekolady.