Strona główna - powrót


STATUT SZKOŁY
(znowelizowany 15 marca 2013 r.)
Statut - całość >>> (plik pdf.)

Rozdział I Postanowienia ogólne (plik pdf.)
Rozdział II Cele i zadania szkoły (plik pdf.)
Rozdział III Wewnątrzszkolny System Oceniania (plik pdf.)
Rozdział IV Organy szkoły oraz ich zadania (plik pdf.)
Rozdział V Organizacja szkoły (plik pdf.)
Rozdział VI Regulamin życia szkolnego (plik pdf.)
Rozdział VII Prawa i obowiązki pracowników szkoły (plik pdf.)
Rozdział VIII Zasady rekrutacji i przenoszenia uczniów do innej szkoły (plik pdf.)
Rozdział IX Uczniowie: Prawa i obowiązki. Rodzaje nagród i kar (plik pdf.)
Rozdział X Postanowienia końcowe (plik pdf.)
Załączniki: załącznik nr 1 (plik pdf.)
załącznik nr 2 (plik pdf.)
załącznik nr 3 (plik pdf.)
załącznik nr 4 (plik pdf.)