Strona główna - powrót

Szkoła z klasą
W roku szkolnym 2002/2003 nasza szkoła brała udział w akcji "Szkoła z klasą" organizowanej przez "Gazetę Wyborczą"
oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego.C e r t y f i k a t

Na podstawie decyzji komisji przyjmującej sprawozdania z dnia 10 października 2003 roku
tytuł "Szkoła z klasą" otrzymuje


Szkoła Podstawowa nr 2
im. Bohaterów 8. Drezdeńskiej Dywizji Piechoty
w SianowieW roku szkolnym 2002/2003 szkoła brała udział w akcji "Szkoła z klasą" organizowanej
przez "Gazetę Wyborczą" oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej
pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego.
Organizatorzy


Piotr Pacewicz Jacek Strzemieczny

Warszawa, dnia 10 października 2003r.
Numer certyfikatu:245/2003