Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2013/2014
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2013/2014

Szóstoklasiści w Gimnazjum
Nasi szóstoklasiści odwiedzili Gimnazjum Gminne w Sianowie. Czekało tam na nich wiele atrakcji.
Dzięki organizatorom spotkania nowa szkoła przestała być strasznym przeznaczeniem, a stała się miłą przyszłością.