Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2014/2015
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2014/2015

Sukces Koła Caritas Relacja - "Ad Gentes" - więcej zdjęć >>>
Nasze Szkolne Koło Caritas wraz z opiekunką panią Anną Pianką zajęło I i II miejsce
w kategorii charytatywnej w konkursie "Mój szkolny kolega z misji" organizowanym przez
Dzieło Pomocy "Ad Gentes".
W roku szkolnym 2014/2015 nasze Szkolne Koło Caritas realizowało zadanie, które polegało na zaangażowaniu społeczności szkolnej oraz lokalnej do zbiórek środków finansowych w celu wsparcia projektu budowy przedszkola
w Kolwezi w Kongo. Raport z podjętych działań i zebranych środków należało przesłać do organizatorów konkursu
do 27 marca. W konkursie wzięło udział 450 szkół z całego kraju.

W środę, 15 kwietnia podczas uroczystej gali w pięknej auli Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie odbyło się wręczenie nagród laureatom. Ogromnie cieszymy się, że nie zabrakło wśród nich delegacji
z naszej szkoły. Nasze uczennice oraz pani Ania wróciły z Warszawy pełne wrażeń ze wspaniałymi nagrodami.
Jeszcze raz - GRATULUJEMY!!!