Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2015/2016
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2015/2016

II Wielki Test Wiedzy Ekonomicznej
W środę, 13 kwietnia, w ramach Projektu SKO, który jest realizowany od września 2015 roku przez opiekunów Szkolnej Kasy Oszczędności Panią Joannę Drejską i Alicję Kiedrowską,
odbył się II Wielki Test Wiedzy Ekonomicznej.
Uczestnikami konkursu były dwuosobowe drużyny uczniów z naszej szkoły oraz ze Szkoły Podstawowej z Bonina,
ze Szkoły Podstawowej nr 6 z Koszalina oraz ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Sianowa. Podczas konkurs uczniowie mogli wykazać się umiejętnościami praktycznymi, wiedzą ekonomiczną oraz znajomością historii SKO. W finale spotkały się trzy drużyny, które odpowiadały na pytania otwarte. Nasza drużyna - Karolina Podlas i Dagmara Wietecha, zdobyły wyróżnienie. Krótką inscenizację promującą oszczędzanie zaprezentowali w czasie konkursu uczniowie z klasy 6a.
Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy odniesionych sukcesów i ogromnej wiedzy w dziedzinie ekonomii
i przedsiębiorczości - szczególnie zwycięzcom z sianowskiej "jedynki". Dziękujemy opiekunom za przygotowanie uczniów. Składamy także podziękowania głównemu sponsorowi nagród, którym był PKO Bank Polski.
Alicja Kiedrowska, Joanna Drejska