Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2015/2016
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2015/2016

Apel porządkowy
Podczas pierwszego w tym roku szkolnym apelu porządkowego omówione zostały bardzo ważne zagadnienia. Pedagog pani Joanna Czerwińska przypomniała uczniom:
  • o konieczności stosowania zwrotów grzecznościowych,
  • o zasadach bezpieczeństwa podczas dojazdu publicznymi środkami lokomocji,
  • o kulturze zachowania się w szkole oraz na stołówce.
  • Ponadto zwróciła się do uczniów z prośbą o poszanowanie wystroju szkoły i gazetek, a także przypomniała uczniom
    o zbliżających się wyborach do Samorządu Uczniowskiego.