Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2015/2016
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2015/2016

Dzień chłopca w klasie 4b
Dzień chłopca w klasie 4b był uroczysty i rozrywkowy. Dziewczynki przygotowały dla chłopców słodki poczęstunek i krótkie przedstawienie. Później każdy z panów miał wykonane zdjęcie w gronie swoich koleżanek.
Elżbieta Missok