Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2015/2016
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2015/2016

Wizyta w Nadleśnictwie - więcej >>>
9 listopada dzieci z klasy I B pojechały na zajęcia z edukacji ekologicznej do Nadleśnictwa Karnieszewice. Uczniowie nauczyli się rozpoznawać ptaki nie tylko po ich wyglądzie, ale również po głosie. Odbijali w masie solnej tropy zwierząt
i układali olbrzyyyymie puzzle ze zwierzętami leśnymi.
Zajęcia były bardzo ciekawe. Wszyscy wrócili we wspaniałych humorach.
Eliza Sputo - Jessa