Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2015/2016
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2015/2016

Spotkanie z pisarzem
W środę, 21 października uczniowie klasy 2a zostali zaproszeni przez Bibliotekę Publiczną
w Sianowie na spotkanie z pisarzem panem Tomaszem Trojanowskim. Spotkanie przebiegało w przyjaznej atmosferze. Pisarz opowiadał o swojej pracy, odpowiadał na pytania dzieci, przeczytał fragment swojej nowej książki i wreszcie niestrudzenie składał autograf w pamiętnikach dzieci i zakupionych przez nie książkach.
Biblioteka szkolna rónież wzbogaciła się o kolejną książkę z autografem.
Serdecznie dziękujemy za umożliwienie naszym dzieciom uczestnictwa w tak niecodziennym spotkaniu.