Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2015/2016
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2015/2016

Pasowanie na ucznia
- więcej zdjęć
z uroczystości >>>
W środę, 21 paŸdziernika w naszej szkole odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych. Do ślubowania przystąpiły cztery klasy pierwsze: 1a - wychowawczyni pani Małgorzata Dąbrowska, 1b - wychowawczyni pani Eliza Sputo- Jessa, 1 - wychowawczyni pani Monika Bochra, 1d - wychowawczyni pani Agnieszka Żukowicz. Uczniowie wyglądali bardzo uroczyście w galowym stroju i z barwnym biretem na głowie. Dzieci odważnie mówiły wierszyki i z dużym zaangażowaniem śpiewały piosenki. W kulminacyjnym momencie Dyrektor Szkoły pan Sebastian Bober wielkim ołówkiem, dotykając ramienia, pasował wszystkich na uczniów. Następnie wychowawczynie wręczyły pierwszoklasistom pamiątkowe dyplomy
i słodkie rożki. Najbardziej wzruszającym momentem było złożenie ślubowania przez dzieci a także przez rodziców.