Powrót do spisu treści - WYDARZENIA 2015/2016
Kronika wydarzeń
- rok szk. 2015/2016

X Turniej Recytatorski Twórczości Religijnej
W dniu 24 października 2015 roku w Domku Kata w Koszalinie odbył się jubileuszowy X Turniej Recytatorski Twórczości Religijnej. Mottem przewodnim Turnieju były słowa Zbigniewa Herberta:
"Czar poezji polega na tym, że jest ona skrótem myślowym i metaforą i najczęściej marzeniem jeszcze".
Wśród licznej grupy uczestników naszą szkołę godnie reprezentowali uczniowie: w kategorii klas I - III: Agata Gawienowska (kl. 2a), Igor Szymański (kl. 3a), Julia Olejarz (kl. 3b); w kategorii klas IV - VI: Oliwia Struś i Michał Rybak (kl. 4a), Nikola Polek i Klaudia Kalarus (kl. 6c).
Należy podkreślić fakt, iż uczestnicy Turnieju prezentowali wysoki poziom artystyczny. Nasi uczniowie, pomimo tremy, pięknie zaprezentowali swoje utwory. Ciężka praca pod kierunkiem nauczycieli Pani Joanny Drejskiej i Pani Anny Pianki oraz przy ogromnym wsparciu rodziców dzieci, zaowocowała konkretnymi sukcesami.
W kategorii klas I - III miejsce I zajęli uczniowie: Igor Szymański (kl. 3a) i Julia Olejarz (kl. 3b); miejsce II uczniowie: Oliwia Struś i Michał Rybak (kl. 4a); miejsce III zajęła uczennica Agata Gawienowska (kl. 2a).
W kategorii klas IV - VI miejsce II zajęła uczennica Nikola Polek (kl. 6c). Wyróżnienie w Turnieju otrzymała Klaudia Kalarus (kl. 6c).

Słowa uznania i gratulacje do uczestników konkursu, ich opiekunów i rodziców skierował przewodniczący Jury Pan Wacław Dąbrowski, Wicekurator Oświaty Pan Krzysztof Rembowski, Dyrektor Wydziału Katechetycznego ks. dr Radosław Mazur oraz Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej Pan Ryszard Soroko.
Serdecznie gratulujemy uczniom naszej szkoły odniesionych sukcesów !!!
Joanna Drejska