Strona główna - powrót

Świetlica zaprasza
Zajęcia w naszej szkolnej świetlicy odbywają się codziennie w godzinach 7.00 - 17.00.
Praca wychowawcza odbywa się w dwóch grupach, składających się z dzieci klas I - III i IV - VI.
Co roku do świetlicy zapisanych jest wielu uczniów.
Wychowankowie są pod opieką pani Magdaleny Dobrzyckiej oraz innych nauczycieli.
Działalność opiekuńczo - wychowawcza nastawiona jest na ogólny rozwój dziecka, a przede wszystkim
na jego rozwój intelektualny, emocjonalny, oraz manualny.
Organizowane są różnego rodzaju konkursy, przedstawienia, wycieczki. Uczniowie mają możliwość utrwalać swoje umiejętności posługiwania się komputerem. Nasi podopieczni mobilizowani są do pracy na rzecz świetlicy, szkoły oraz na rzecz środowiska.
Od roku szkolnego 2005/06 świetlica posiada swoje LOGO, zaprojektowane przez - Dominikę Grabowską.